BİR MAĞAZA ÇOK POŞET

BİR MAĞAZA ÇOK POŞET 

Yıllar önce elektronik sistemlerden yararlanamadığımız, bilgisayarın olmadığı dönemlerde kendimize göre yöntemler bularak ölçümler yapardık,Yeni açılan ilk yabancı marketin otoparkında çeşitli saatlerde otomobilleri sayar,kendimizce istatistikler çıkarırdık.

Bir mahalleden geçerken çöp kutularında hangi marketin poşetlerinin kullanıldığına gözucu ile bakarak, o yörenin tercihlerini gözlemlerdik.Fiyatları gizli müşterilere veya  görevlendirdiğimiz çalışanlara erken saatlerde tesbit ettirmeye çalışır ve günlük fiyat politikalarımızı belirlerdik. O dönemde olmayan İn-srt mantığıZaten bir mağazada dolaşan  veya ayrılan müşterilerde o mağazanın poşetleri olurdu.Günümüzde hızla oluşan rekabet ortamı ulusal, uluslararası ve yerel marketlerin birbirleri ile hatta dıscountlarında içine girdiği bir  yarış haline dönüştü. Artık bir mağazadan çıkan veya poşetleri arabalarına yerleştiren müşterilerin farklı mağazaların ve sistemlerin poşetlerini taşıdıklarını izlemekteyiz.

Demek ki müşteriler tek mağazadan alışveriş yerine kendisine faklı sunumlarda bulunan, iyi ve uygun fiyatlardan yararlanma ve kendi iç ekonomilerini doğru kullanma zorunluluğuna uymuşlar demektir.Ülkenin genel ekonomik istikrarsızlığı, tüketicinin yaşadığı ve tattığı   gerçek enflasyon, bazı zorlamaları ve seçenekleri yaratmıştır.Yıllar önce  kendimize göre bulduğumuz basit mantıklı uygulamaları artık aynı mağaza içinde veya önünde farklı poşetlerden de anlayabilmekteyiz.Müşterilerin ceplerinden çıkan kaynağın bizim mağazalarımıza akmasını sağlamaya çalışırken aynı zamanda müşteri sadakatını da yaratmak veya sürdürmek zorunluluğu artık daha rasyonel,akılcı ve tutarlı pazarlama tekniklerini de zorunlu hale getirmiştir.Küreselleşme ile birlikte ekonomininde kendi iç dinamiklerinde değişimi yarattı. 

Geleneksel ekonomi, Ürün ve hizmetleri temel alır, İşletmenin başarısı Pazar payı ile ölçülür, işletmenin odağı ise ölçek ekonomisi ve üretimde verimliliktir.  Yeni ekonomi,  Bilgiyi temel alır. İşletmelerin başarısı Pazar ve Web sitesinin ziyareti,hatta sanal ortam satışları ile ölçülür. İşletmenin  odağı ise teknolojinin gelişimi ile ilgilidir.  Geleceğin ekonomisi, İşlenmiş bilgi temellidir. İşletmelerin başarısı cüzdan payı ve karlılık ile ölçülür. İşletmelerin odağında, müşterilere ulaşılmasında,hizmet edilmesinde ve onların kazanılmasında sağlanan verimlilik yer almaktadir * Hatta bazı uygulayıcılar, yöneticiler, akademisyenler bu yeni trendlerKüreselleşme ve  ortaya çıkan yeni tüketici anlayışları ve müşterileri beklentilerinin hızlı değişimi, dünyada ürün yelpazesinin farklı gelişimleri, yeni isimli ve lezzetli ürünler nedeni ile bu hıza ulaşamayan hantal sistemlerdeki,hantal pazarlamacılardan şirketleri korumak için yenir söylem ortaya koymuşlardır.

“Pazarlama,  sadece pazarlama  bölümünün yönetimine bırakılmayacak kadar önemlidir” 

 

Buradan yola çıkarak,  stratejik pazarlamada geleneksel yaklaşım ile yeni yaklaşımları  karşılaştırdığımızda  karşımıza şu söylemler çıkacaktır. 

Stratejik pazarlamada geleneksel yaklaşım*-Pazarlama işlevlerini  sadece pazarlama bölümü yapar.-Pazarlama ile uğraşanlar müdahale etme yöntemi ile müşterinin ilgisini çeker.-Pazarlama, yeni müşteriler kazanmayı hedeflerç-Pazarlama,günlük işler ve satışa odaklanır.-Pazarlama giderleri “harcama” olarak görülür.  Stratejik pazarlamada yeni yaklaşım-Pazarlama.bölümler arasında müşteri değerini araştırma,yaratma ve sunma faaliyetlerini örgütler.-Pazarlama ile uğraşanlar, reklamlarını ve mesajlarını izin alarak müşteriye ulaştırır.-Pazarlama, müşteriyi elde tutma ve müşteri bağlılığı oluşturmayı hedefler.-Pazarlama, yaşam boyu müşteri değerine ulaşmakla ilgilenir.-Pazarlama harcamaları “yatırım” olarak algılanır. 

Yeni stratejilerle iyi kazançlar dilerim. Kalın sağlıcakla… 

 

yaman@yamanozgun.com 

*Yrd.Doç.Dr.N.Figen ERSOY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.